Vi arbetar aktivt efter att bygga upp långsiktiga relationer och ett ömsesidigt förtroende med våra kunder. Med denna grundidé innebär det att ha ett nära samarbete med varje enskild kund med utgångspunkt från dennes önskemål och behov. Vårt sätt att arbeta utgår från att bygga upp arbetsrutiner och struktur kring den enskilde kundens vardag och är helt individuellt anpassad.

Vi erbjuder:

• Helhetshantering av assistansuppdraget utifrån dina önskemål och behov

• Personlig assistans på det egna språket – möjlighet till personlig assistans på flera språk

• Personlig rådgivning och stöd samt juridisk rådgivning av jurist

• Personaladministration – rekrytering, anställning, utbildning, handledning, uppföljning, friskvård m.m

• Löneadministration – lönehantering, kontrolluppgifter m.m.

• Ekonomi & övrig administration inom assistansersättning

• Redovisning till försäkringskassan och respektive kommun

• Upprätta din individuella plan (personlig karta)- innehåller tex arbetsbeskrivning med individuell målsättning och arbetsrutiner, arbetsmiljöarbetet, schemaläggning, och planering för att få en välfungerande assistans m.m.

• Totalt arbetsgivaransvar med kollektivavtal mellan KFO/Kommunal.