Vad är personlig assistans

Personlig assistans är en rättighetslag som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och lagen om assistansersättning (LASS). Stödinsatsen ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Grundläggande för rättigheten personlig assistans är således att personer med omfattande funktionsnedsättning och stora assistansbehov genom att garanteras valfrihet och självbestämmande över den personliga assistansens utformning och innehåll ska kunna leva ett liv så likt andra människors som möjligt. Läs mer om lagarna här.