LSS/LASS

Rätten till personlig assistans bestäms av två lagar som heter Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag om assistansersättning (LASS).  LSS och LASS är rättighetslagar vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en utredning och beslutar om du ska beviljas denna stödinsats.

Processen kan vara komplicerad för den som inte är insatt i lagarna kring personlig assistans. Active Life Assistans erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning med jurist som enbart arbetar med att hjälpa människor att ansöka om personlig assistans samt att få rätt beslut efter sina behov utan att det kostar dig något.

Kontakta oss för ett personligt möte där vi går igenom din situation och gör en bedömning om det är möjligt för dig att ansöka om personlig assistans klicka här.

Vad är personlig assistans

Personlig assistans är en rättighetslag som regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och lagen om assistansersättning (LASS). Stödinsatsen ger en möjlighet att leva ett liv som mer liknar alla andras även om du har omfattande funktionshinder. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till personer som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Grundläggande för rättigheten personlig assistans är således att personer med omfattande funktionsnedsättning och stora assistansbehov genom att garanteras valfrihet och självbestämmande över den personliga assistansens utformning och innehåll ska kunna leva ett liv så likt andra människors som möjligt. Läs mer om lagarna här.

Vad gör en personlig assistent

Arbetet som personlig assistent är ett yrke som ser olika ut beroende på hos vem du arbetar, både med avseende på arbetsuppgifter och personlig livsstil. Du kan till exempel få jobba med kunder som är barn, ungdomar och vuxna med fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på kundens unika behov och önskemål. Det kan gälla att hjälpa kunden med personlig hygien, omvårdnad, kommunicera, följa med på olika aktiviteter, vara en medmänniska, hushållssysslor med mera. Som personlig assistent blir ditt jobb att ge det stöd och den service som kunden behöver för att så långt som möjligt kunna leva ett fulltgott liv.

Passa som personlig assistent

För att passa som personlig assistent krävs att du har ett intresse och förståelse för varför personen har behovet av assistans samt vilken frihet och begränsning detta medför för personen. Du som personlig assistent bör vara lyhörd, ha tålamod, ansvarsfull och motiverat att tillsammans med kunden skapa en god och meningsfull tillvaro. En utbildning inom vård- och omsorg är meriterande, men inte avgörande. Det viktiga är hur du är som person och ditt intresse att jobba med människor, kortfattat – Ditt jobb är en annan människas liv.

Du är viktig som personlig assistent

Vi är måna om att du som anställd hos Active Life Assistans ska känna dig uppskattad och ha goda anställningsvillkor. Som personlig assistent hos Active Life Assistans omfattas du av kollektivavtalet mellan arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunalarbetarnas förbund SKAF. Det innebär att du som anställd omfattas av de förmåner och arbetsförhållanden som regleras av gällande kollektivavtal, bland annat av paketförsäkringar, pensioner, löneavtal och övriga ersättningar. Vi erbjuder även alla anställda på kostnadsfri friskvård genom Friskis & Svettis samt genom företagshälsovården Feelgood. Vi har fortlöpande handledning samt skräddarsydd utbildning efter behov.

Vill du jobba hos oss

Skicka gärna in en intresseanmälan här!