Vår målsättning är att utveckla din personliga assistans så att du kan leva ett innehållsrikt liv och fungera så självständigt som möjligt.