I företaget finns stor erfarenhet av personlig assistans och god kunskap om andra kulturer. Vår kompetens erbjuder personlig assistans på flera språk med stor kunskap om olika kulturer och starkt engagemang inom området personlig assistans. Våra medarbetare representerar över femton olika språk tillsammans, några exempel är arabiska, thai, persiska, spanska, franska, tigrinska m.fl.

Men det verbala språket är inte allt, det är lika viktigt att förstå varje människa enskilda behov för att skapa en kontinuitet till ett innehållsrikt liv. Läs mer om våra tjänster genom att klicka här.