Vår affärsidé

Active Life Assistans affärsidé är att utveckla och tillgodose den personliga assistansen för kunder med beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Vår specialitet baseras på mångårig erfarenhet inom personlig assistans samt möjligheten till personlig assistans på det egna språket.

Vår målsättning

Vår målsättning är att utveckla din personliga assistans så att du kan leva ett innehållsrikt liv och fungera så självständigt som möjligt.

Vår grundläggande policy

Vår grundläggande policy baseras på en välfungerande assistans efter dina önskemål och behov. Det är grunden för vårt arbete med att göra din assistans så utvecklande som möjligt. Våra tjänster är individuellt anpassade och kännetecknas av bl.a kvalitet, trygghet och integritet.

Vår vision

Vår vision är att skapa en fungerande interaktion mellan kunder, anhöriga och medarbetare och detta ska upplevas som det mest kvalitativa och trygga alternativet inom vårt verksamhetsområde. Vi strävar för att utveckla din assistans och låta din integritet växa i största möjliga utsträckning – utifrån dina individuella förutsättningar och önskemål.

Vår kompetens/specialitet

I företaget finns stor erfarenhet av personlig assistans och god kunskap om andra kulturer. Vår kompetens erbjuder personlig assistans på flera språk med stor kunskap om olika kulturer och starkt engagemang inom området personlig assistans. Våra medarbetare representerar över femton olika språk tillsammans, några exempel är arabiska, thai, persiska, spanska, franska, tigrinska m.fl.

Men det verbala språket är inte allt, det är lika viktigt att förstå varje människa enskilda behov för att skapa en kontinuitet till ett innehållsrikt liv. Läs mer om våra tjänster genom att klicka här