Vi har samlat ett antal nyttiga och intressanta länkar med myndigheter, instanser, företag och föreningar som kan vara till hjälp för er.

Myndigheter & Rättsregler

www.handikappombudsmannen.se
Handikappombudsmannen, HO, arbetar för dig som har funktionshinder. HO:s främsta uppgift är att bekämpa diskriminering.

www.fk.se
Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen och ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen.

www.av.se
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs, deras mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

www.riksdagen.se
Riksdagens uppgifter är att stifta lagar, besluta om skatter och bestämma statens budget. Riksdagen granskar också regeringen och de statliga myndigheterna. Dessutom har riksdagen stort inflytande på utrikespolitiken.

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:387 (LSS)
LSS innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer som ingår i lagens personkrets

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1993:389&rm=1993&bet=1993:389 (LASS)
Lag om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

www.skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 290 kommuner och 18 landsting samt regionerna Skåne och Västra Götaland.

http://www.socialstyrelsen.se/
Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi

Riksförbund & Intresseorganisationer

www.dhr.se
DHR, De Handikappades Riksförbund är en organisation för människor med rörelsehinder.

www.fub.se
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

www.intressegruppen.info
IfA är en intresseorganisation för personer med behov av personlig assistans. IfA:s ändamål är bl.a. att arbeta för- och utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning.

www.ofus.se
OFUS RÄTTSINFO informerar om juridik, funktionshinder och lagtexter.

www.nhr.se
Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är en organisation för dig med en neurologisk sjukdom och/eller skada och för dig som är anhörig eller intresserad av vår verksamhet.

www.rbu.se
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, är en familjeorganisation som erbjuder medlemmarna stöd, gemenskap och information.

Hjälpmedel & övrigt

http://www.foraldrakraft.se/
På sidan Föräldrakraft kan du läsa nyhetsartiklar och analyser om personlig assistans, framtidens vård, barnvaccin och barn- och ungdomspsykiatri och mycket mer.

http://www.hjalpmedelstips.nu/
Hemsidan består av en databas med tips om hjälpmedel för funktionshindrade barn. Här kan du se vad andra har gjort och dela med dig av dina egna tips

www.hi.se
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. Klicka dig vidare till ”Hjälpmedelstorget” för nyttiga tips om olika hjälpmedelsprodukter och tjänster.

www.praktiskt.nu

Hemsidan består av försäljning av olika hjälpmedel.  Här finner du praktiska och hjälpsamma hjälpmedel som underlättar vardagen.

www.friskhusetsundsvall.se

Friskhuset bedriver bla en permanent hjälpmedelsutställning samt en hjälpmedelsbutik. Besök gärna butiken och visningsmiljön – låt dig inspireras och fascineras av de hjälpmedel som finns tillgängliga.

www.konsument.se/funktionsnedsattningar/

Innehåller många viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar.