Vår målsättning – är att utveckla din personliga assistans så att du kan leva ett innehållsrikt liv och fungera så självständigt som möjligt.

Active Life Assistans arbetar med att utveckla och tillgodose den personliga assistansen för kunder med beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS.

Vi erbjuder helhetshantering av assistansuppdraget samt råd och stöd när det gäller att administrera den personliga assistansen. Vår specialitet baseras på mångårig erfarenhet inom personlig assistans samt möjligheten till personlig assistans på det egna språket. Läs mer om oss klicka här.